lunch-menu

Проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност"


През лятото на 2020 г. FLY BAR & DINER изпълни тримесечен проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност", чиято основна дейност бе насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Сред основните цели на проекта бе осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с
последиците от пандемията COVID-19.

В резултат на предоставените по линия на оперативната програма финансови средства, а именно 8500 лв. чрез Европейския фонд за регионално развитие и 1 500 лв. от националния  бюджет, търговското дружество осъществи другата цел на проекта - постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.